Sanenzo logo

 

PGB begeleiding

Bij PGB begeleiding gaat het om het begeleiden van mensen bij het (her)krijgen van een zinvolle dag invulling.
In de eerste plaats het compenseren van een beperkt of afwezig regelvermogen. Door een beperkt of afwezig regelvermogen hebben mensen geen regie over hun eigen leven.
Met een steuntje kan dat soms gecompenseerd worden. Het gaat er om dat u weer zo zelfstandig mogelijk naar uw eigen wensen deel uitmaakt van de maatschappij.

 

 

 

Bij ondersteunende begeleiding wordt de handicap of aandoening gezien als een gegeven. De ondersteuning/coaching die geboden wordt is er dan ook vooral op gericht op het versterken van datgene wat iemand nog kan zodat een bevordering of het behoud van de zelfredzaamheid en de regie over het voeren van het eigen leven bewerkstelligt kan worden.

Dit kan betekenen dat bepaalde taken gedeeltelijk worden overgenomen en dat bij andere taken zoveel mogelijk gestimuleerd wordt om taken zelf te blijven uitvoeren met wat ondersteuning op de achtergrond.

Activiteiten waar aan gedacht kan worden bij ondersteunende begeleiding zijn;

Bijvoorbeeld om hetgeen dat voorgevallen is een plek te kunnen geven of om het leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis.