sanenzo

 

 

 

 

Een sportieve uitdaging!

Sport

Ontwikkeling ‘gewoon’ sportprojecten

Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden van de werkgroep sport voor mensen met een lichamelijke functiebeperking zei ik daarop enthousiast ja. Maar toen diende zich het volgende feit aan dat er zo goed als niet te spreken was van een aanbod. Toen ben ik wensgericht gaan vragen aan mensen uit de doelgroep met diverse beperkingen wat zij zouden wensen als er een nieuw aanbod gecreëerd zou worden. Uiteindelijk heb ik daar dus de volgende formule uit over gehouden; Meerdere soorten sport op een zelfde tijdstip en dit voor de duur van 2 uur, dit om te ondervangen dat als wanneer het aangepaste vervoer niet goed liep de sporttijd al weer voorbij zou zijn maar ook voor mensen met een energie beperking was de vraag van een rustmoment een welkome. Uiteindelijk hebben we naar aanleiding van het pilotproject in Bilthoven dat nu al zijn dertiende seizoen draait de Landelijke Stichting ‘Gewoon’ Sport opgezet. Hiervan ben ik ook voorzitter en zijn er ondertussen nog 2 gelijkende projecten neergezet.


In de raad van aanbeveling zitten:

Hans van Breukelen
voormalig keeper van het Nederlands elftal, die er voor staat dat iedereen een kans van scoren krijgt.

 

Dhr. Van As
revalidatiearts, die waakt over de doorverwijsmogelijkheden voor wanneer men thuis komt vanuit het revalidatieproces.

In de raad van toezicht zitten:

Joke Bouma en Theo Kersten
beide politicoloog, zij waken over de positie van mensen met een lichamelijke functiebeperking binnen het huidige politiek stelsel.