sanenzo

 

 

 

 

 

 

sanenzo belangenbehartiging artikel rolstoel

Begrip kweken bij leerlingen

Scholenvoorlichting

 

Sanenzo belangenbehartiging: voorlichting aan klasje met kinderen

In gesprek met de leerlingen

Met veel plezier geef ik voorlichting binnen het onderwijs over het leven met een beperking.

De reacties van kinderen en onderwijskrachten nadat ik mijn verhaal heb verteld en de kinderen hebben ervaren wat het betekent om te leven met een handicap, zijn hartverwarmend. Daarnaast geven juist deze reacties aan hoe belangrijk het is dat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met mensen met een handicap.

Eén van de uitspraken nadat ik voorlichting had gegeven is dat ‘die’ mensen nu minder eng zijn.

Het blijkt steeds meer dat beeldvorming erg bepalend is

voor de leefomstandigheden. Zeker nu er sprake is van een steeds grotere vermaatschappelijking van de zorg en meer mensen gaan wonen in een gewoon huis in

de wijk. Ook de invloed van de “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” is goed te merken.

Intenties van deze wet kunnen slechts uitgevoerd worden als er begrip en respect is voor mensen met een beperking.

Juiste beeldvorming op een jonge leeftijd is in het belang van een gezonde samenleving